Onderneming & Kunst adviseert bedrijven bij het aanleggen en onderhouden van kunstcollecties. In de loop der jaren hebben vele bedrijven een beroep gedaan op de kunde en expertise van Onderneming & Kunst op het gebied van collectievorming en - beheer en kunstopdrachten, zoals Deutsche Bank, Ministerie van Justitie, Rabobank, Ecorys, Randstad en Forbo.

O&K adviseert bij aankoop van kunst, zoals Citigroup, Schiphol

O&K adviseert bij aankoop van kunst, zoals Citigroup, Schiphol


English site

info@onk.nl
Tel: 020 626 40 20